Coronavirus

Zelf aan de slag

Als u zelf aan de slag wilt gaan met de natuur in uw tuin of omgeving en met het vergroten van de biodiversiteit, dan zijn er verschillende organisaties die u hierbij kunnen helpen. Ook hebben we een aantal tips voor u op een rij gezet. 

Natuur voor Elkaar

Samen aan de slag om Overijssel nóg groener te maken. Dat is het doel van Natuur Voor Elkaar. Dit programma ondersteunt verschillende projecten in de provincie Overijssel. Zoals het groen maken van schoolpleinen, natuurinclusieve landbouw en projecten om natuur dichterbij mensen te brengen in stad en dorp. Dit doet Natuur voor Elkaar onder meer door het verstrekken van subsidies en informatie.

Kijk voor meer informatie op de website van Natuur voor Elkaar.

Groene Loper

De Groene Loper Oldenzaal-Losser ontvangt subsidie om inwoners in de Noordoost-Twentse gemeenten (Oldenzaal, Losser, Dinkelland en Tubbergen) te helpen hun eigen buurt mooier en natuurlijker te maken.

Als u aan de slag wilt met initiatieven op het gebied van biodiversiteit, dan kunt u voor kennis en tips terecht bij de Groene Loper Oldenzaal-Losser. Bijvoorbeeld als u wilt weten welke planten geschikt zijn en welke niet. Of hoe u een insectenhotel maakt. Maar ook als u bloemmengsel wilt aanvragen om groenstroken en bermen in uw omgeving in te zaaien en daarmee de bijen en vlinders een handje te helpen. 

Kijk voor meer informatie en contactgegevens op www.groenbezig.nl/groepen/groeneloperlosseroldenzaal.

Anders maaien voor de vlinder en de bij

Om de biodiversiteit in bermen en graslanden te stimuleren, moeten het tijdstip en de methode van maaien worden aangepast, zodat vlinders, bijen en veel andere dieren kunnen overleven. In het ‘traditionele’ maaibeheer wordt het terrein in een kort tijdbestek gemaaid, voedsel en dekking verdwijnen en eitjes, rupsen en poppen worden vernietigd of afgevoerd. Met ander maaibeheer kunnen deze problemen worden voorkomen. Minder vaak maaien is een eerste stap in de goede richting.

Kijk voor tips over vlindervriendelijk maaibeheer op de website van de Vlinderstichting.

Biodiversiteit in eigen tuin

U kunt zelf ook uw steentje bijdragen aan de biodiversiteit in uw leefomgeving. Hoewel tuinen geen vervanging kunnen zijn voor het leefgebied van de meeste vlinders en insecten, kan de tuin wel een goede aanvulling zijn op de natuur. De biodiversiteit in eigen tuin vergroot u door tegels te vervangen door groen. Kruiden en bloemen die veel nectar bevatten zijn onder andere wilde tijm, salie, de klokjesbloem, margriet en koolzaad.

U kunt ook een bijenhuisje of insectenhotel ophangen op een droge en zonnige plek in de tuin. Hierin kunnen de bijen en insecten zich nestelen. Zorg daarnaast voor water in uw tuin. Bijen hebben water nodig, maar ze verdrinken snel. Met een beetje ondiep water of regelmatig een natte was buiten levert u al een bijdrage aan het vergroten van de biodiversiteit in uw eigen omgeving!

Er is nog veel meer dat u kunt doen, lees alle tips in ons artikel over vogel- en vlinderrijke tuinen.