Coronavirus

Onderwijshuisvesting Denekamp

De gemeente en de schoolbesturen werken samen aan onderwijshuisvesting in Denekamp.Wij willen ook in de toekomst goed onderwijs waarborgen in gebouwen die passen bij het aantal leerlingen.

De bewoners van Denekamp worden nadrukkelijk betrokken bij dit proces.

Deze werkwijze sluit aan bij  MijnDinkelland 2030, waarin de rol van de overheid verandert en wij meer met bewoners in gesprek gaan.