Ruimtelijke Plannen

Algemene informatie

Ruimtelijke plannen zijn plannen waarin staat hoe gronden en de gebouwen mogen worden gebruikt en wat er mag worden gebouwd of verbouwd. Het meest bekende ruimtelijke plan is het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: een toelichting, de regels en de verbeelding. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.

Raadplegen

U kunt het plan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer .

Verzoek indienen

Wanneer u een bouwplan heeft wat niet past in het bestemmingsplan, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Bouwen of verbouwen

Wanneer u een bouwplan heeft wat wel past in het bestemmingsplan, dan heeft u in veel gevallen nog wel een omgevingsvergunning nodig.

Ter inzage

U kunt bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen die op dit moment ter inzage liggen inzien. 

Ter inzage

Wanneer de gemeente een ruimtelijk plan opstelt, herziet, of wijzigt wordt dit bekendgemaakt op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl en in het plaatselijke huis-aan-huisblad. 

Als u het niet eens bent met een plan kunt u hier op reageren. Zie voor meer informatie de website van de rijksoverheid.nl. Het op tijd indienen van een reactie is zeer belangrijk. Houd daarom de termijnen goed in de gaten.

U kunt het plan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer 

Hieronder kunt u de ruimtelijke plannen inzien die op dit moment ter inzage liggen.

Vastgesteld bes temmingsplan “Dorpsstraat 20, Lattrop-Breklenkamp”
Ter inzage van 11 oktober gedurende 6 weken

Vastgesteld bestemmingsplan “Vasserweg 14A/B Ootmarsum” en besluit vaststelling hogere grenswaarde en beeldkwaliteitsplan
Ter inzage van 11 oktober gedurende 6 weken
Besluit vaststelling hogere grenswaarde en beeldkwaliteitsplan

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Haarstraat 37-39”
Ter inzage van 11 oktober gedurende 6 weken

Ontwerp-bestemmingsplan “Kerkplein 20, Ootmarsum”
Ter inzage van 18 oktober gedurende 6 weken

Vastgesteld wijzigingsplan "Buitengebied, Korenmorsweg 2 Denekamp"
Ter inzage van 1 november gedurende 6 weken

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Rood Voor Rood, Voortsweg 3” en beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”
Ter inzage van 8 november gedurende 6 weken

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Vollenhoekweg 15, Rood voor Rood” en beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”
Ter inzage van 8 november gedurende 6 weken

Vastgesteld bestemmingsplan “Saasveld, Tipweg 5”
Ter inzage van 15 november gedurende 6 weken

Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Uitbreiding Loodijk 1 Saasveld”
Ter inzage van 15 november gedurende 6 weken

Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Looweideweg 2 Saasveld”
Ter inzage van 22 november gedurende 6 weken

Ontwerp-wijzigingsplan “Buitengebied, herziening Twelweg 15 Rossum”
Ter inzage van 22 november gedurende 6 weken

Ontwerp-bestemmingsplan “Het Spikkert, eerste fase herziening”
Ter inzage van 29 november gedurende 6 weken

Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Rossumerstraat 34, Agelo”
Ter inzage van 6 december gedurende 6 weken

Vastgesteld bestemmingsplan “Father Raatgerstraat 1 Rossum”
Ter inzage van 6 december gedurende 6 weken

Verzoek indienen

Wanneer u een plan heeft dat niet past in het bestemmingsplan, dan kunt u hiervoor een principeverzoek indienen. De reactie op uw principeverzoek bevat alleen informatie en is daarom geen besluit waartegen bezwaar of beroep kan worden ingediend. Ook is het antwoord op een principeverzoek een momentopname. Toekomstige wijzigingen in beleid en regelgeving kunnen namelijk tot een andere uitkomst aanleiding geven. Uiteindelijk kan het bevoegd gezag altijd anders besluiten dan in het principeverzoek is uitgesproken. Aan de reactie op uw principeverzoek kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. Hieronder vindt u de benodigde informatie en aanvraagformulieren voor het indienen van een verzoek.

Principeverzoek

 • Wanneer indienen?

Wanneer na overleg met een accountmanager van de afdeling WABO gebleken is dat u een plan heeft wat niet past binnen het geldende bestemmingsplan of de vastomlijnde afwijkingskaders.

 • Wat indienen?

Het aanvraagformulier principeverzoek, een uitgebreide omschrijving  van de plannen,  een onderbouwing van de plannen en een situatietekening.

 • Wat kost het?

Zie de legesverordening.

 • Hoe lang duurt het?

Circa 8 weken.

Bestemmingsplanprocedure

 • Wanneer indienen?

Als na beoordeling van een principeverzoek gebleken is dat medewerking mogelijk is met een bestemmingsplanprocedure.

 • Wat indienen?

Het aanvraagformulier bestemmingsplanprocedure en een bestemmingsplan bestaande uit een verbeelding, regels, toelichting en benodigde onderzoeken.

 • Wat kost het?

Zie de legesverordening.

 • Hoe lang duurt het?

Circa 26 weken.

Wijzigingsprocedure

 • Wanneer indienen?

Als na beoordeling van een principeverzoek gebleken is dat medewerking mogelijk is met een wijzigingsprocedure.

 • Wat indienen?

Het aanvraagformulier wijzigingsprocedure en een wijzigingsplan bestaande uit een verbeelding, regels, toelichting en benodigde onderzoeken.

 • Wat kost het?

Zie de legesverordening.

 • Hoe lang duurt het?

Circa 20 weken.