Coronavirus

Slopen

Slopen: melding of vergunning

Wilt u een pand of woning slopen? Of een gedeelte daarvan? Dan hebt u meestal geen vergunning nodig. Maar vaak moet u dit wel melden bij de gemeente. U regelt het in het

 

 

Wat u moet weten

Wanneer melding:

U moet een sloopmelding doen in de volgende gevallen:

  • Als er meer dan 10 kubieke meter sloopafval vrijkomt
  • Als u asbest verwijdert

Wel of geen asbest: stuur bewijs mee

  • Komt er meer dan 10 kubieke meter sloopafval vrij? Toon dan aan dat uw pand of woning wel of geen asbest bevat:Stuur een asbestinventarisatierapport mee, opgesteld door een gecertificeerd bedrijf
  • Is uw pand of woning na 1 juli 1993 gebouwd en is er geen asbest aanwezig? Stuur dan een schriftelijk bewijs van de bouwdatum mee

Meer informatie over asbest vindt u op Kenniscentrum Infomil, onderdeel van Rijkswaterstaat.

Wanneer vergunning

U hebt een omgevingsvergunning nodig in de volgende gevallen:

  • Als u wilt slopen aan een erkend monument
  • Als u wilt slopen aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • Als de sloop in strijd is met het bestemmingsplan