Windenergie

Status: Afgerond

In het Nationaal Klimaatakkoord is afgesproken dat we de CO2-uitstoot in 2030 met 55% verminderen. Stip op de horizon is om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Wij dragen bij aan de landelijke ambities door onder meer 100% van de elektriciteit duurzaam op te wekken in 2050 en te zorgen dat alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn in 2050. Dat kunnen we niet alleen en ook niet in één keer. Dat doen we in stappen en samen met andere gemeenten. In 2030 willen we de helft van ons elektriciteitsverbruik duurzaam opwekken met een mix van zonne- en windenergie.

Onze energieopgave

In Twente is binnen de Regionale Energiestrategie (RES) Twente afgesproken dat we 1,5 TWh duurzaam opwekken in 2030 met een mix van wind en zonne-energie. De gemeenten uit Noordoost Twente (Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen) dragen bij met 225 GWh. De gemeente Dinkelland wil in 2026 al 40% van haar opgave realiseren.

Beleid voor opwek van windenergie Dinkelland

De gemeenteraad van Dinkelland heeft op 19 december 2023 het beleid voor windenergie vastgesteld met een aantal wijzigingen en aanvullingen ten opzichte van het raadsvoorstel. De aangenomen wijzigingen vindt u in het addendum. Tevens is een motie aangenomen over de begrenzing van het Nationaal Landschap Noordoost Twente.

Zoekgebied windenergie gemeente Dinkelland

In de gemeente Dinkelland is op basis van het windbeleid één zoekgebied waar windturbines geplaatst kunnen worden: 

Lees verder

Lees verder