Zoekgebieden windenergie

In het windbeleid voor Dinkelland is één zoekgebiedopgenomen waar op basis van een landschappelijke analyse windturbines mogelijk zijn. Dit is het zoekgebied Denekamp-Noord Deurningen.

Het zoekgebied is verfijnd op basis van de wettelijke criteria, de uitgangspunten voor het windbeleid en de aanscherping van de criteria.

Denekamp - Noord Deurningen

Onder downloads staan twee kaarten van het zoekgebied. Voor de oriëntatie in het gebied is de kaart met gedetailleerde ondergrond toegevoegd.

Lees verder