Zonne-energie

De zon is een schone energiebron die nooit opraakt. Steeds meer mensen kiezen daarom voor zonnepanelen op het dak van hun woning.

Als u zonnepanelen koopt, hebt u de in vestering vaak in 6 jaar terugverdiend en krijgt u de btw van de aankoop terug. Daarnaast geldt tot 2023 een salderingsregeling: de stroom die u opwekt, kunt u wegstrepen tegen de stroom die u verbruikt. De panelen gaan wel 20 jaar mee en de installatie van zonnepanelen is makkelijk te regelen. De installateur neemt u veel werk uit handen. Hij bekijkt of uw dak geschikt is en hoeveel panelen erop komen. Hij verrekent de btw met u en ook het plaatsen is in een dag geregeld. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor het verduurzamen van uw huis, kijk dan ook eens op het online energieloket van de gemeente Dinkelland.

Grootschalige opwek zonne-energie

Zon op bedrijfsdaken
Naast zon op uw eigen woning, is er binnen de gemeente nog veel ruimte voor grootschalige zon op daken van stallen, bedrijven en instellingen. Daar liggen ook kansen voor energieopwek. Om deze kansen te benutten, gaan we samen met de lokale energiecoöperaties zon op grote daken stimuleren. Begin 2022 komt er een voorstel hoe de gemeenten in Noordoost Twente en de lokale energie coöperaties (LEI’s) hier samen mee aan de slag gaan met een regionaal energiebedrijf .

Zonnevelden
In Dinkelland volgen we voor grootschalige zonne-energie de zonneladder van de provincie. Dat betekent dat we een voorkeur hebben voor zon op daken. Daarna kan gekeken worden naar zonnevelden. De vier Noordoost Twentse gemeenten (Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen) hebben in 2019 hiervoor een gezamenlijk zonneveldenbeleid ontwikkeld. Voor meer informatie over zonnevelden zie ook de ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige zonnevelden. in Noordoost Twente, dit bestand vindt u in de downloads.

In oktober 2023 liet de provincie Overijssel weten aan de slag te gaan met een aanpassing in het provinciale zonbeleid. De provincie wil geen zonnepanelen meer op landbouw- en natuurgrond toestaan. Dit is volgens het provinciale coalitieakkoord van 2023 en het verzoek van de rijksoverheid om de groene leefomgeving te ontzien. Bovendien blijken extra zonnevelden niet meer nodig om de gezamenlijke doelstellingen (1,3 TwH aan zonne-energie in 2030) te halen.

Capaciteit op het netwerk

Hebt u plannen voor zonne-energie? Bij zonnepanelen op uw eigen woning moet u dit melden bij Enexis, de netbeheerder. Bij grootschalige projecten hebt u een transportindicatie van de netbeheerder nodig. U vraagt daar dan een offerte voor aan. De netbeheerder onderzoekt daarna of er voldoende transportcapaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar is. Als dat zo is, krijgt u een offerte voor aansluiting. Als er geen capaciteit is, wordt u op een reservelijst geplaatst en krijgt u bericht zodra er weer beschikbaarheid is.