Overzicht van plannen en projecten

Plannen en projecten

 • Onderzoek wateroverlast Dorpsstraat, Disseroltweg en Ottershagenweg

  Status: In voorbereiding
  Publicatiedatum:

  Door de klimaatverandering neemt onder andere de kans op extreme regenbuien toe. Het water zal dan vaker op straat blijven staan. Daar moeten we mee om leren gaan. Vergelijk het met andere extreme weersomstandigheden zoals sneeuw, gladheid en storm. Water op straat bij extreme regenval vinden we acceptabel, zolang wij samen met u maar kunnen voorkomen dat regenwater in uw woning terecht komt.

 • Eurowerft Denekamp

  Status: In voorbereiding
  Publicatiedatum:

  Aantrekkelijker centrumgebied Eurowerft, verbeterde ruimtelijke kwaliteit en beleving (openbare) ruimte, met koppelkansen voor gezondheid, biodiversiteit en klimaat.

 • Windenergie

  Status: Afgerond
  Publicatiedatum:

  Gemeente Dinkelland draagt bij aan de landelijke ambities om elektriciteit duurzaam op te wekken. Onder meer met een beleid voor de opwek van windenergie.

 • Omgevingswet

  Status: In voorbereiding
  Publicatiedatum:

  De Omgevingswet is een nieuwe wet. Deze wet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven (de leefomgeving). Het gaat over wat u buiten ziet, hoort en ruikt. Zoals gebouwen, wegen, parken, water, lucht en geluid. De Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2024. De nieuwe wet brengt veel bestaande wetten samen in 1 wet. En geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven.

 • Fit & Vitaal Dinkelland

  Status: Afgerond
  Publicatiedatum:

  Met het Fit & Vitaal akkoord is de koers bepaald wat wij als inwoners, organisaties en verenigingen binnen de gemeente Dinkelland belangrijk vinden op het gebied van sporten & bewegen en gezondheid.

 • Rondweg Weerselo

  Status: In voorbereiding
  Publicatiedatum:

  Rond het jaar 2000 heeft de provincie besloten een onderzoek te starten naar de aanleg van een rondweg in Weerselo